Dienste

EREDIENSTE IN ONS KERKGEBOU

 

Liewe Aan-die-Berg lidmaat, met die oog op die Pinksterdienste wil ons graag die volgende onder julle aandag bring:

Goeie nuus – ons mag tot 250 mense tydens die eredienste akkommodeer. 

Aan-die-Berg Pinkster
16 Mei tot 19 Mei 2021

Pinkster dienste vind plaas van Sondag 16 Mei tot Woensdag 19 Mei.

Die tema: Ken jy die Heilige Gees as ‘n Vriend in jou lewe?

Dit sal gelei word deur Ds Gerrie Doyer van Bredasdorp. Hy is bekende en geliefde leraar van ons kerk wat baie mense begelei het tot verdieping in hulle toewyding.

Tye:
Sondagoggend – 09:00, Sondagaand 18:30 en daarna Maandag tot Woensdag om 18:30

Sondag oggend 16 Mei – dienstema: 
Ken jy die Heilige Gees as ‘n Vriend in jou lewe?

Sondagaand:
‘n Baie kreatiewe Vriend!

Maandag: 
Jou Vriend is heilig. Is Hy tuis by jou?

Dinsdag:
Hy is die bron van liefde. Dis mos jou grootste behoefte!

Woensdag: 
Hy bring vrede en vreugde. Só lyk ware geluk.

 
Ons sal elke aand lekker sop en broodjies saam geniet.
Gerrie sal beskikbaar wees vir persoonlike gesprek.

Onthou die maskers asseblief!

Aan-die-Berg Groete

JONGSTE NUUS

Huiskerke

Ten diepste leef 'n gemeente wanneer elke gemeentelid getrou met die Bybel omgaan en self God se stem hoor en self die ‘strome lewende water’ wat Jesus gee (Johannes 7:38) laat uitstroom na 'n dorstige wêreld. M.a.w. in elkeen se lewe gebeur ‘beslissende oomblikke’ van ontmoeting met God wat die gemeente soos suurdeeg deurtrek.

Skakels

SELGROEPE

Skakel in

Nuus & Inligting

KontakBESONDERHEDE

Aan-die-Berg Gemeente
Bank: ABSA
Reknr 730580045
Takkode: 334705
Verwysing: Naam en waarvoor (Faks asb verwysing na 0866085691)

Huis Aasvoëlkop 
Abraham Kriel Bambanani NPC
Bank: ABSA
Takkode: 632005
Rekeningnr: 4056633837