#1
Die kollig op Jesus

#2
Wandel in die Woord

#3
Die Vyfde Bedryf

#4
Konteks is NB!

Bybel 101

Laat ons weer die Bybel lees. Vier kort en praktiese YouTube-boodskappe wat ons daarmee gaan help.

Die boodskappe sal elke aand om 18:00 uitgaan op ons webwerf, What’sApp groepe en Facebook.

12 Mei tot 15 Mei.

Sondag 12 Mei 2024:
Bybel 101 (1) – Die kollig op Jesus

Maandag 13 Mei 2024:
Bybel 101 (2) – Wandel in die Woord.

Dinsdag 14 Mei 2024:
Bybel 101 (3) – Die Vyfde Bedryf.
Eerste bedryf: Skepping.
Tweede bedryf: Sondeval.
Derde bedryf: Israel (geskiedenis, kultus, letterkunde ens).
Vierde bedryf: Jesus (geboorte, lewe, leer, sterwe, opstanding).
Vyfde bedryf: Die kerk (Pinkster, getuienis, nuwe gemeenskappe).
Sesde bedryf: Voleinding (wederkoms, die einde). 

Woensdag 15 Mei 2024:
Bybel 101 (4) – Konteks is NB!
www.bibleproject.com