Pinksterdiens #1

Pinksterdiens #2

Pinksterdiens #3

Pinksterdiens #4

Pinksterdiens #5

Aan-die-Berg Pinkster
16 Mei tot 19 Mei 2021

Pinkster dienste vind plaas van Sondag 16 Mei tot Woensdag 19 Mei.

Die tema: Ken jy die Heilige Gees as ‘n Vriend in jou lewe?

Dit sal gelei word deur Ds Gerrie Doyer van Bredasdorp. Hy is bekende en geliefde leraar van ons kerk wat baie mense begelei het tot verdieping in hulle toewyding.

Ds Gerrie Doyer se dienste sal ook op Youtube beskikbaar gemaak word. Ons wil darem graag soveel as moontlik mense by die gewone dienste betrek (saans om 18:30) om ook na die dienste saam sop en broodjies te geniet. Dis te verstane dat baie mense versigtig is om uit te gaan, daarom sal elke geleentheid ook op Youtube beskikbaar wees. Ons gaan net die Skriflesing en preek opneem. Sondagoggend se diens sal later die middag beskibaar wees en daarvandaan sal elke aand se diens in dieselfde formaat die volgende dag uitgaan.

Tye:
Sondagoggend – 09:00, Sondagaand 18:30 en daarna Maandag tot Woensdag om 18:30

Sondag oggend 16 Mei – dienstema: 
Ken jy die Heilige Gees as ‘n Vriend in jou lewe?

Sondagaand:
‘n Baie kreatiewe Vriend!

Maandag: 
Jou Vriend is heilig. Is Hy tuis by jou?

Dinsdag:
Hy is die bron van liefde. Dis mos jou grootste behoefte!

Woensdag: 
Hy bring vrede en vreugde. Só lyk ware geluk.

 
Ons sal elke aand lekker sop en broodjies saam geniet.
Gerrie sal beskikbaar wees vir persoonlike gesprek.