Nuwe lidmate meld asb aan by die teetafel ná die diens vir verwelkoming en kontakbesonderhede of kontak die Kerkkantoor 011 782-5231.

Nuwe lidmate is welkom om die QR kode te scan of om op die skakel hieronder te kliek om jou details digitaal in te vul. Die vorm kan ook Sondae by die teetafel ingevul word.
Indien julle graag betrokke sal wil raak by die groepe, skakel gerus die bedieningsleiers of kontak die Kerkkantoor  011 782-5231 | epos: info@aandieberg.co.za

Skakel gerus ons bedieningsleiers:

JEUG
Faan Conradie
082 472 9292

 • Kleuters
 • Laerskool
 • Tieners
 • Belydenisklas

BELANGEGROEPE
Ella Parsons
083 419 3798

 • Selgroepe
 • Senior lidmate
 • Gebedsaksie
 • Nuwe lidmate
 • Eko-bediening

BERGDIENS
Roelien van den Berg
083 406 6316

 • Gemeentefunksies
 • Tee- en blommekring
 • Koor
 • Verwelkoming
 • Erediens reëlings

BERGSORG
Thérèse de Frey
083 291 4486

 • Tshepo
 • Huis Aasvoëlkop
 • Claremont
 • MES
 • Liefdadigheidsprojekte
 • Kospakkies
 • Kersprojekte

KOMMUNIKASIE
Johandie Slabbert
084 567 8277

 • Bergnuus
 • Kommunikasie
 • SMS, WhatsApp, E-pos
 • Webwerf
 • Advertering
 • Grafiese ontwerp
 • Erediens klank, projektor
 • YouTube opnames