April 2021

11 April 2021

09:00 – Erediens met tema:
Die storie word al lankal geskryf en is nie klaar nie word gelei deur prop Brits Janse van Rensburg

Skriflesing: Hand 4:32-37

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…
Wilma Theunissen is oorlede. Ons bid om vertroosting vir Abri en familie

Aktiwiteite

Aan-die-Berg kuiers

Die jaarlange inperking het ’n leemte in die onderlinge kontak van lidmate te weeg gebring. Ons beleef tans ’n gebrek aan persoonlike kontak tussen die leraars (en kerkraad) met lidmate en lidmate onderling. Ons wil graag hierdie dilemma aanspreek deur die Aan-die-Berg kuier-geleenthede. Die doelstelling is die daarstel van geleenthede waar koinonia beleef word en onderlinge verhoudings versterk word.

Die gemeente word in groepe van 20 ingedeel en uitgenooi vir ’n saamkuier met die leraars. Lidmate word aangemoedig om die kerkkantoor te skakel om by een van die beskikbare kuiers ingedeel te word. Afsprake sal ook deur die kerkkantoor gereël word.

Plek: Konsistorie
Datum: Vanaf Maandag 19 April (elke Maandag en Donderdag oggend en aand)
Tyd: Oggend 10:00
Aand: 18:30
Tydsduur: 1 tot 1½ uur       
Program: Persoonlike belangstelling, geestelike gesprek en saameet
Verversings: Sop en broodjies/tee en koffie

 

Ekobediening – Visie:
Die mooiste, volhoubaarste kerktuin in Afrika!
Aan-die-Bergers versorg weer ons omgewing op Saterdag 17 April, 7h00-8h00 (elke 3de Saterdag in die maand inisiatief). Ons tel rommel op, trek onkruid uit en hou ons omgewing mooi. Bring n vriend,’ n graaf, tuinhandskoene en ‘n hoed.   ALMAL WELKOM! Kom wees deel en doen produktiewe oefening saam met ‘n maat. Ontmoet by Lawleylaan-hek. Kontak Liezl – 083 260 7139. 

2 April 2021

Liewe Aan-die-Berg lidmaat, met die oog op die Paasnaweek wil ons graag die volgende onder julle aandag bring:

Goeie nuus – ons mag tot 250 mense tydens die eredienste akkommodeer.

Ons Goeie Vrydagdiens is Vrydag 2 April om 09:00.

Vir Sondag se Nagmaalsdiens 4 April – ook 09:00 – vra ons dat almal ‘n blom of twee saambring en voor in die kerk plaas. Ons jubel oor die opstanding! Albei die dienste sal ook op Youtube beskikbaar wees. 

Aan-die-Berg Groete

1 April 2021

Ons vier Paasfees die naweek! Vrydag en Sondag begin die diens 09:00. 

Ons drink tee (binne regulasies) na die diens Sondag en daar gaan paasrolletjies wees. 

Sien jou daar. Onthou julle maskers. 

Paasfeesgroete

Maart 2021

28 Maart 2021

Erediens
Gelei deur dr Jurie Schoeman 
Tema: Voleinding in sewe
Skriflesing: Openbaring 21:1-8

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal… Ted Keartland gaan vir hartoperasie

Aktiwiteite

 • Groot Lydensweek 29 Maart tot 1 April – Geen kerkdienste. ‘n Kort boodskap sal elke dag per WhatsApp deurgestuur word.
 • Goeie Vrydag diens 2 April om 09:00
 • Die volgende maalvleis en vrugte-aflewering na Newlands en Claremont gebeur op Saterdag 3 April. Bring asb gaar (verkieslik gevriesde) maalvleis kerk toe tussen 30 en 10.30. Aangesien dit in die Paasnaweek val, kan enigeen reeds vooraf maalvleis in die kerkkombuis se vrieskas kom bêre – daar is baie plek.
  Dankie aan al ons gereelde maalvleismakers – op hierdie stil Saterdag tussen die kruis en die graf, is die simboliek om kos te gee aan dié wat honger is (Matt 25:35) deel van die sin waarom ons op aarde is. Ons gaan ook (wêreldse!) paaseiers aan die kinders uitdeel.
 • BEDIENINGSAKSIE – LAERSKOOL CLAREMONT
  Die gemeenskappe wat deur Bergsorg bedien word is slegs 5 km vanaf ons drumpel!
  LAERSKOOL CLAREMONT se voedingskema vind ook baat by ons voedselfonds, omdat 460 kinders uit ‘n totaal van 803 daagliks by die skool gevoed moet word.
  So het ons in BERGSORGBEDIENING bewus geword van hul akute nood aan ‘n skadunetruimte en “piekniekbankies” (tafeltjies met statiese bankies weerskante) wat in hierdie behoefte sal voorsien. Die skadunet sal DV gedurende Aprilmaand opgerig kan word danksy ‘n enkel weldoener waarvoor ons die Here loof!

  Ons vra bydraes uit die gemeente om hierdie projek te ondersteun. Die teikenbedrag is R35 000 vir die beoogde 6 X 6 sitplek tafel/bankies.

  Kontak Thérèse (0832914486) of Hester (0820830964) vir meer inligting

 •  

21 Maart 2021

Erediens
Gelei deur dr Jannie Theron
Tema: ‘n Oorwonne vyand, maar wees op jou hoede  
Skriflesing: Openbaring 12: 1-17

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal… 

Aktiwiteite

 • Groot Lydensweek 29 Maart tot 1 April – Geen kerkdienste. Dienste sal vervang word met whatsapp boodskappe wat uit sal gaan elke dag aan die Gemeente.
 • Goeie Vrydag diens 2 April om 09:00

14 Maart 2021

Erediens
Gelei deur dr Jurie Schoeman
Tema: Uit die hart tot in die wierookbak 
Skriflesing: Openbaring 8:1-5 

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal… 

Aktiwiteite
20 MAART 2021
Ekobediening – Visie: Die mooiste, volhoubaarste kerktuin in Afrika! Aan-die-Bergers versorg weer ons omgewing op Saterdag 20 Maart, 7h00-8h00 (elke 3de Saterdag in die maand inisiatief). Ons tel rommel op, trek onkruid uit en hou ons omgewing mooi. Bring n vriend,’ n graaf, tuinhandskoene en ‘n hoed.   ALMAL WELKOM! Kom wees deel en doen produktiewe oefening saam met ‘n maat. Ontmoet by Lawleylaan-hek. Kontak Liezl – 083 260 7139

2 APRIL 2021
Goeie Vrydag diens 2 April om 09:00

 

7 Maart 2021

Erediens
Gelei deur prop Brits Janse van Rensburg
Tema: ‘n Ultimatum of papierhoed
Skriflesing: Openbaring 7:1-17

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal… Innige meegevoel met Rudi Bosman met die afsterwe van Liezel

Aktiwiteite
Ekobediening – Visie: Die mooiste, volhoubaarste kerktuin in Afrika! Aan-die-Bergers versorg weer ons omgewing op Saterdag 20 Maart, 7h00-8h00 (elke 3de Saterdag in die maand inisiatief). Ons tel rommel op, trek onkruid uit en hou ons omgewing mooi. Bring n vriend,’ n graaf, tuinhandskoene en ‘n hoed.   ALMAL WELKOM! Kom wees deel en doen produktiewe oefening saam met ‘n maat. Ontmoet by Lawleylaan-hek. Kontak Liezl – 083 260 7139

Februarie 2021

28 Februarie 2021

Erediens & Nagmaal
Gelei deur dr Jannie Theron
Tema: ’n Hemelse toneelstuk wat voor ons afspeel
Skriflesing: Openbaring 5

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal… Adi Malherbe, oudlidmaat van Aasvoëlkop, is oorlede

Aktiwiteite
Stilword-middag Vrydag 5 Maart 14:15 word gelei deur Ansie Gous.

19 Februarie 2021

Erediens
Gelei deur dr Jurie Schoeman
Tema: ’n Skrikwekkende moontlikheid vermy deur ’n dringende klop aan die deur
Skriflesing: Openbaring 3:14-22

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal… Hugh Gardner gaan vir operasie

 

14 Februarie 2021

Erediens
Gelei deur prop Brits Janse van Rensburg
Tema: Nie net die slegte word raakgesien nie
Skriflesing: Openbaring 3:7-13

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Aktiwiteite

Die volgende lidmate is by die afgelope kerkraadsvergadering tot die kerkraad verkies:

 • Thea Kilian; Inge Lamprecht; Sylvester Peverelle.
 • Baie geluk aan Gys Landman wat tot Voorsitter verkies is.

 

Die Jeug

Goeiedag Aan-die-Berg Ouers en Jeug,
Hierdie jaar gaan daar slegs ‘n aanlyn-registrasievorm wees vir inskrywings vir die Kategese en Belydenisklas.
 
Aan-die-Berg Kategeseskool en Belydenisklas Inskrywingsvorm
https://forms.gle/gmspHqJZQGzRh6rs7
 
Sondag is daar weer Sondagskool in die saal.
Maar vir die wat nie by die kerk kan wees nie, julle kan steeds inskakel dmv Google Meet. Kliek op die skakels en kom wees deel van alles wat gebeur. (Let op die tye wat die aanlynskakels aktief gaan wees)
 
Graad 1-3 link
Begin 9:15
https://meet.google.com/trz-xpmz-wsh
 
Graad 4-6 link
Begin 9:15
https://meet.google.com/pqp-jmks-zcd
 
Graad 7-10 link
Begin 10:15
https://meet.google.com/qbj-gxtq-uaq
 
Opgewonde om julle weer te sien!
Die Jeugspan
 
 

Aan-die-Berg Bybelskool 2021

Die Bybelskool skop af op Maandag 15 Februarie. Soos verlede jaar gaan dit weer aanlyn plaasvind op Maandae oggende 10:30 en/of -aande 19:00. Dit is ‘n 6-weke kursus wat plaasvind vanaf 15 Februarie tot 22 Maart 2021. Die onderwerp is die boek Openbaring en die aanbieders is drr Jannie Theron en Jurie Schoeman. Verdere inligting en inskrywingsvorm is beskikbaar op die Aan-die-Berg webblad.
Volg die skakel: Bybelskool 2021

 

Liewe Lidmaat,
Verskoon asb hierdie buitengewone boodskap op ons platform. Ons het hierdie skildery van ‘n lidmaat ontvang as geskenk om te verkoop vir die kerk se fondse. Dis ‘n egte Claerhout (ter insae by kantoor). As jy belangstel, kontak asb die kantoor vir ‘n aanbod 011 782 5231.
Liefdegroete Aan-die-Berg Kerkkantoor


Advertensie
Gesoek: 2de handse dubbelbed vir een van ons werkers. Kontak asb die Kerkkantoor 011 782 5231

 

10 Februarie 2021

Kategese (Sondagskool)
Goeie dag ADB-familie, ons Kategese (Sondagskool) begin hierdie Sondag, 14 Februarie. Daar sal binnekort aanlyn-inskrywingsvorms uitgestuur word waardeur ons hierdie jaar se kategeseregistrasie gaan hanteer. Maar kom solank kerk toe, of join ons aanlyn.

Kategeseprogram lyk soos volg:
• Graad 1-6 tydens die kerk diens (9:00) in die saal
• Graad 7-10 direk na die kerk diens (10:00) in die saal
• Belydenisklas (graad 11) sal gekommunikeer word na registrasies ontvang is.

Met liefde en opgewondenheid,

ADB Jeugspan

5 Februarie 2021

Erediens
Gelei deur dr Jannie Theron
Tema: Lewend of dood?
Skriflesing: Openbaring 3:1-6

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Die Bybelskool skop af op Maandag 15 Februarie. Soos verlede jaar gaan dit weer aanlyn plaasvind op Maandae oggende 10:30 en/of -aande 19:00. Dit is ‘n 6-weke kursus wat plaasvind vanaf 15 Februarie tot 22 Maart 2021. Die onderwerp is die boek Openbaring en die aanbieders is drr Jannie Theron en Jurie Schoeman. Verdere inligting en inskrywingsvorm is beskikbaar op die Aan-die-Berg webblad. 
Volg die skakel: Bybelskool 2021

Aan-die-Berg Jeug
Aan-die-Berg Familie, ons by die Jeug-bedieningspan wil graag amptelik enigiemand in die gemeente uitnooi om deel te word van ons span. Ons bedien al die kinders van ons gemeente, en selfs verder. Van ons Klippies Kerk video’s word selfs internasionaal waardeer.As jy geroep voel om te dien, al weet jy nog nie in watse kapasiteit nie, kontak my asb. persoonlik of die kerkkantoor.Ons sien uit om saam met jou te werk aan God se koninkryk. Brits Janse van Rensburg.

Liewe Lidmaat,
Verskoon asb hierdie buitengewone boodskap op ons platform. Ons het hierdie skildery van ‘n lidmaat ontvang as geskenk om te verkoop vir die kerk se fondse. Dis ‘n egte Claerhout (ter insae by kantoor). As jy belangstel, kontak asb die kantoor vir ‘n aanbod 011 782 5231.
 Liefdegroete Aan-die-Berg KerkkantoorAdvertensie
Gesoek: 2de handse dubbelbed vir een van ons werkers. Kontak asb die Kerkkantoor 011 782 5231


4 Februarie 2021

Liewe ADB-gemeente,
In lyn met regeringsvoorskrifte begin ons Sondag 7 Februarie om 09:00 met ons eredienste in die kerk.
Ons sien uit om julle te sien.
Onthou die maskers asb!
ADB Groete

Januarie 2021

31 Januarie 2021

Aanlyn Erediens & Nagmaal 
Gelei deur dr Jurie Schoeman
Tema: ‘n Waagstuk in veilige Hande
Skriflesing: Markus 1:1-15

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 Aan-die-Berg Bybelskool 2021

Die Bybelskool skop af op Maandag 15 Februarie. Soos verlede jaar gaan dit weer aanlyn plaasvind op Maandae oggende 10:30 en/of -aande 19:00. Dit is ‘n 6-weke kursus wat plaasvind vanaf 15 Februarie tot 22 Maart 2021. Die onderwerp is die boek Openbaring en die aanbieders is drr Jannie Theron en Jurie Schoeman. Verdere inligting en inskrywingsvorm is beskikbaar op die Aan-die-Berg webblad.

Aan-die-Berg Jeug
Aan-die-Berg Familie, ons by die Jeug-bedieningspan wil graag amptelik enigiemand in die gemeente uitnooi om deel te word van ons span. Ons bedien al die kinders van ons gemeente, en selfs verder. Van ons Klippies Kerk video’s word selfs internasionaal waardeer.As jy geroep voel om te dien, al weet jy nog nie in watse kapasiteit nie, kontak my asb. persoonlik of die kerkkantoor.Ons sien uit om saam met jou te werk aan God se koninkryk. Brits Janse van Rensburg

27 Januarie 2021

Jaarlikse Toewydingsweek

24 tot 27 Januarie 2021 & 31 Januarie 2021

Die aanlyndienste sal elke dag uitgestuur word op WhatsApp, op die aanlyn nuusbrief en Facebook.

JAARLIKSE TOEWYDINGSWEEK 2021 – Diens 4 van 4
Aanlyn Erediens 27 Januarie 2021
Gelei deur dr Jurie Schoeman
Tema: Hou moed en leef wat jy glo…
Skriflesing: Openbaring 2:18-29
 

26 Januarie 2021

Jaarlikse Toewydingsweek

24 tot 27 Januarie 2021 & 31 Januarie 2021

Die aanlyndienste sal elke dag uitgestuur word op WhatsApp, op die aanlyn nuusbrief en Facebook.

JAARLIKSE TOEWYDINGSWEEK 2021 – Diens 3 van 4
Aanlyn Erediens 26 Januarie 2021
Gelei deur dr Jurie Schoeman
Tema: Hou moed en leef wat jy glo…
Skriflesing: Openbaring 2:12-17
 

25 Januarie 2021

Jaarlikse Toewydingsweek

24 tot 27 Januarie 2021 & 31 Januarie 2021

Die aanlyndienste sal elke dag uitgestuur word op WhatsApp, op die aanlyn nuusbrief en Facebook.

JAARLIKSE TOEWYDINGSWEEK 2021 – Diens 2 van 4
Aanlyn Erediens 25 Januarie 2021
Gelei deur dr Jannie Theron
Tema: Hou moed en leef wat jy glo…
Skriflesing: Openbaring 2:8-11
 

24 Januarie 2021

Jaarlikse Toewydingsweek

24 tot 27 Januarie 2021 & 31 Januarie 2021

Die aanlyndienste sal elke dag uitgestuur word op WhatsApp, op die aanlyn nuusbrief en Facebook.

JAARLIKSE TOEWYDINGSWEEK 2021 – Diens 1 van 4
Aanlyn Erediens 24 Januarie 2021
Gelei deur Dr Jannie Theron
Tema: Hou moed en leef wat jy glo…
Skriflesing: Openbaring 2:1-7
 

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hugo Els is in hospitaal

 

Liewe Gemeente,

Soos ek in my vorige brief genoem het is ons CSO-pakkies in Desember na PE gestuur. Ds Danie Taljard en die seemanne van die Filippynse vragskip, die SOPHIA Z was baie opgewonde oor en dankbaar vir ons gemeente se pakkies!

Ons begin nou reeds met ons breiprojek vir hierdie jaar en ek sal dit waardeer as ons hierdie jaar meer MUSSE/BEANIES kan brei. Ek stuur weer die maklike patroon. Ons gaan natuurlik voort met die brei van serpe. Skenkings van wol en kontant vir die seënsakkies is ook baie welkom. Die inhoud van een sakkie is R150 maar enige skenking is welkom.

Baie dankie vir almal se bereidwilligheid om deel te wees van hierdie geseënde projek. Saam kan ons die CSO help om die Woord uit te dra.

Seëngroete,
Carike van Zyl
082672038

17 Januarie 2021

Aanlyn Erediens 

Tema: God ken my

word gelei deur prop Brits Janse van Rensburg

Skriflesing: Psalm 139:1-6 & 13-18

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • GG Grobler is oorlede. Ons bid om vertroosting vir Bets en sy famiie.
 • Hugo Els is in hospitaal


Liewe Gemeente,

Ons serpe, musse en seënsakkies is weggestuur na ds Danie Taljard van Christelike Seemansorganisasie in Port Elizabeth.

Baie dankie aan almal wat bygedra het tot ons projek, hetsy met die brei van die serpe en musse, die finansiële bydrae tot die seënsakkies of voorbidding. Julle betrokkenheid word geweldig waardeer.

Selfs in hierdie baie moeilike jaar wat ons almal beleef het het ons gemeente ook bygedra daartoe dat ds Danie die lewe van die seemanne wat in haglike omstandighede op die skepe vasgevang is, kon verlig.

Aan Hester Steynberg wat die versending van die bokse na PE behartig het, sê ek baie dankie! Asook aan Lionel Mashapa van PicknPay Northcliff wat ons weereens gehelp het om alles seepglad te laat verloop.
Alle eer aan ons Hemelse Vader! 

Carike van Zyl

 

10 Januarie 2021

Aanlyn Erediens 

Tema: Die almagtige God gee krag en oorvloed

word gelei deur dr Jannie Theron

Skriflesing: Psalm 29:1-11

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

3 Januarie 2021

Aanlyn Erediens 

Tema: ‘n Brug tussen Jakobus en Romeine

word gelei deur dr Jurie Schoeman

Skriflesing: Jakobus 4:13​-17 & Romeine 8:22​-26

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Desember 2020

20 Desember 2020

09:00 – Erediens 

Erediens met tema: Die goeie nuus begin

word gelei deur prop Brits Janse van Rensburg

Skriflesing: Psalm 85:1-14

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Aktiwiteite

 • Belangrike kennisgewing:
  • 25 Desember 2020 – Kersdagdiens om 08:00. Geen YouTube-diens word uitgesaai nie.
  • Sondag 27 Desember 2020 – Geen erediens in die kerk SLEGS YouTube-diens word uitgesaai
  • Oujaarsdag 31 Desember 2020 – Meditasiediens 18:00 in die kerk.Geen YouTube-diens nie.
  • GEEN Teedrink ná die eredienste gedurende Desember 2020 nie.
 • Kalenders vir 2021 is in die voorportale van die kerk beskikbaar.

13 Desember 2020

09:00 – Erediens 

Erediens met tema: ‘n Liefde so groot…

word gelei deur dr Jannie Theron.

Skriflesing: Psalm 22

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Aktiwiteite

 • Belangrike kennisgewing:
  • 25 Desember 2020 – Kersdagdiens om 08:00. Geen YouTube-diens word uitgesaai nie.
  • Sondag 27 Desember 2020 – Geen erediens in die kerk SLEGS YouTube-diens word uitgesaai
  • Oujaarsdag 31 Desember 2020 – Meditasiediens 18:00 in die kerk.Geen YouTube-diens nie.
  • GEEN Teedrink ná die eredienste gedurende Desember 2020 nie.
 • Kalenders vir 2021 is in die voorportale van die kerk beskikbaar.

6 Desember 2020

09:00 – Erediens 

Erediens met tema: ‘n Lied van verwondering word gelei deur dr Jurie Schoeman.

Skriflesing: Psalm 139

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Aktiwiteite

 • Belangrike kennisgewing:
  • 25 Desember 2020 – Kersdagdiens om 08:00. Geen YouTube-diens word uitgesaai nie.
  • Sondag 27 Desember 2020 – Geen erediens in die kerk SLEGS YouTube-diens word uitgesaai
  • Oujaarsdag 31 Desember 2020 – Meditasiediens 18:00 in die kerk.Geen YouTube-diens nie.
  • GEEN Teedrink ná die eredienste gedurende Desember 2020 nie.
 • Kalenders vir 2021 is in die voorportale van die kerk beskikbaar.
 • Gesprek met VGK vind plaas op Sondag 6 Desember 2020 ná die erediens in die konsistorie.

 

Nuus van Lilian Hurter:

Lofprysing:

 • Lofprysing vir my veilige aankoms in SA die 21 ste November nadat ek geblokkeer was op Mayotte vir meer as 6 maande. My bagasie het ook veilig aangekom op dieselfde vlug.
 • Vir die hulp wat ek ontvang het ter voorbereiding van my vertrek, veral van gemeentelede en ‘n voormalige vertalingsassistente wat vir baie jare ‘n goeie vriendin gebly het. Mense het regtig uit hul pad gegaan om te help.
 • My werk met Dachari het voortgegaan tot die laaste Saterdag wat ek op die eiland was. Ek is baie dankbaar vir die vordering wat ons kon maak tot reg aan die einde.
 • Lofprysing dat die 50% wat ons moes bydra tot die koste van die drukwerk en vervoer, ingekom het. Die koördineerder van die projek het die fondsinsameling hanteer.

Gebedsversoeke:

 • Bid asb. dat ek my voete vinnig sal vind. Ek sal aanvanklik by my suster in Johannesburg gebaseer wees tot vroeg volgende jaar, waarna ons na Kaapstad en George sal reis om reëlings te begin tref vir my verhuising. Die plan is dat ek my in George sal vestig wanneer ‘n plek beskikbaar raak.
 • Bid ook vir goeie vordering met die res van die proeflesery gedurende die komende weke. Ek wil dit graag voltooi voor ons vertrek op bogenoemde reis.
 • Ek beplan ook om gereelde sessies op Skype te hê met onderskeidelik Dachari en Jeanette. Bid vir goeie internetkonneksies sodat ons goeie vordering kan maak.
 • Die lugvrag moes agtergelaat word totdat vlugte tussen Reunion en Johannesburg hervat word. ‘n Jong vriend, Jean-Pierre, sal dit namens my stuur. Bid asb. dat die versending glad sal verloop.

November 2020

29 November 2020

09:00 – Erediens & Nagmaal

Erediens en Nagmaal met tema: Sing ‘n nuwe lied word gelei deur dr Jannie Theron.

Skriflesing: Psalm 96

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Chris Schutte het ‘n knievervangingsoperasie ondergaan

Aktiwiteite

 • Kalenders vir 2021 is in die voorportale van die kerk beskikbaar.
 • Teedrink Sondae: ‘n Geleentheid om te kuier, die preek te bespreek en op te vang met mede-gemeentelede ná die diens op Sondae. Om dit glad te laat verloop, nooi ons almal wat kans sien uit om te kom help met koppies regsit en tee skink. Vul asb jou naam in op die aanlyn lysie by ‘n datum wat jou pas. Gesinne en manne ook welkom.

22 November 2020

09:00 – Erediens
Erediens word gelei deur dr Jurie Schoeman met Kersuitvoering deur die Lindenkoor olv Duncan Fourie.

Hiermee vanoggend se direkte beeldsending na Youtube vanuit die kerk: 

 

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Jan Viviers se dogter kritiek in Skotland weens Covid-19
 • Feesia van der Colf is in die hospitaal

Aktiwiteite

 • Teedrink Sondae: ‘n Geleentheid om te kuier, die preek te bespreek en op te vang met mede-gemeentelede ná die diens op Sondae. Om dit glad te laat verloop, nooi ons almal wat kans sien uit om te kom help met koppies regsit en tee skink. Vul asb jou naam in op die aanlyn lysie by ‘n datum wat jou pas. Gesinne en manne ook welkom.

15 November 2020

09:00 – Erediens
Tema: Ek wil graag gehoorsaam wees word gelei deur prop Brits Janse van Rensburg

Skriflesing: Psalm 119 : 9-16

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Feesia van der Colf is in die hospitaal

Aktiwiteite

 • Teedrink Sondae: ‘n Geleentheid om te kuier, die preek te bespreek en op te vang met mede-gemeentelede ná die diens op Sondae. Om dit glad te laat verloop, nooi ons almal wat kans sien uit om te kom help met koppies regsit en tee skink. Vul asb jou naam in op die aanlyn lysie by ‘n datum wat jou pas. Gesinne en manne ook welkom.
 • Ekobediening – Aan-die-Bergers versorg weer ons omgewing! Saterdag 21 November 8h00 – 9h00 – 3de Saterdag inisiatief. Ons tel rommel op, trek onkruid uit en hou ons omgewing mooi. Bring n vriend,’ n graaf, tuinhandskoene en ‘n hoed.   ALMAL WELKOM! Kom wees deel en doen produktiewe oefening saam met n maat. Onmoet by Lawleylaan-hek. Kontak Liezl – 083 260 7139. Visie: Die mooiste, volhoubaarste kerktuin in Afrika!

8 November 2020

09:00 – Erediens
Tema: ’n Nuwe lied wat hoop bring word gelei deur dr Jurie Schoeman

Skriflesing: Psalm 40

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Aktiwiteite

 • Tee drink Sondae: Een van die geleenthede om te kuier, die preek te bespreek en op te vang met mede-gemeentelede is as ons saam teedrink na die diens op Sondae. Om dit glad te maak werk, nooi ons almal wat kans sien uit om te kom help met koppies regsit en tee skink. Vul asb jou naam in op die aanlyn lysie by ‘n datum wat jou pas. Gesinne en manne ook welkom.
 • Kerkraadsvergadering Sondag 8 November 2020 om 10:30 in die konsistorie
 • Stilword-middag Vrydag 13 November 2020 om 14:15 word gelei deur Ansie Gous in die konsistorie.
 • Ekobediening – Aan-die-Bergers versorg weer ons omgewing! Saterdag 21 November 8h00 – 9h00 – 3de Saterdag inisiatief. Ons tel rommel op, trek onkruid uit en hou ons omgewing mooi. Bring n vriend,’ n graaf, tuinhandskoene en ‘n hoed.   ALMAL WELKOM! Kom wees deel en doen produktiewe oefening saam met n maat. Onmoet by Lawleylaan-hek. Kontak Liezl – 083 260 7139. Visie: Die mooiste, volhoubaarste kerktuin in Afrika!

 

Nuus van Lilian Hurter uit die Comores

Lofprysing:

 • Lofprysing vir ‘n baie geseënde doopdiens gedurende die afgelope maand. Die vier jong eilanders woon ‘n selgroep by in ‘n dorpie in die noorde van die eiland. Die doopplegtigheid het plaasgevind by die kerkie wat vroeër hierdie jaar begin byeenkom het in ‘n huurhuis in die sentrale deel onder die leierskap van Pastoor Barnabe.
 • Ten spyte daarvan dat weerkundiges gesê het dat daar min hoop was op vroeë reëns, het ons ‘n paar goeie reënbuie gehad. Terwyl die owerhede vinnig was om te waarsku dat die gevaar nog nie verby is nie en die waterbeperkings dus voortduur, was die reëns bemoedigend vir die algemene bevolking en kleinboere. Bid asb. vir ‘n goeie reënseisoen.
 • Lofprysing vir voortgesette  goeie vordering met die proeflees en vir goeie sessies met Dachari. Jeanette en ek vorder ook goed met die werk in Paratext.
 • Vir die kontakte wat ek in die buurt rondom die kerk gemaak het sedert ek my intrek hier geneem het in Julie. In sommige opsigte herinner die afgelope drie maande my baie aan my vroeë jare op Mayotte.

Gebedsversoeke:

 • Net toe dit begin lyk het of daar uiteindelik goeie nuus was omtrent my terugkeer na SA, is alles weer in onsekerheid gedompel 24 uur gelede toe aangekondig is dat Frankryk weer ingeperk word. Ek het ‘n plekbespreking na Nairobi vir 20 November en daarvandaan na Johannesburg die volgende dag, maar nou weet ek nie hoe die nuwe inperking dinge gaan beïnvloed nie. Bid asb. dat Kenya Airways toestemming sal kry om na Mayotte te vlieg. Bid ook vir ‘n negatiewe Covid toets en dat ek die uitslag betyds sal kry vir die vlug.
 • Deur van lugredery te moes verander, beteken dat ek die lugvrag moet agterlaat totdat vlugte tussen Reunion en Johannesburg hervat word. Bid vir Jean-Pierre, ‘n jong vriend wat onderneem het om dit op ‘n latere stadium namens my te stuur. 
 • Bid ook aangaande die finale oppakkery. Die feit dat ek nie die lugvrag kan stuur nie, het tot gevolg dat ek gedeeltelik moet oorpak. Ek hoop om so lank as moontlik aan te hou werk, wat beteken dat sommige boeke tussen die laaste items sal wees wat gepak word.
 • Die sosiale situasie op die eiland is steeds baie gespanne. Ontevredenheid oor onwettige immigrante en asielsoekers bly aan die broei en kom van tyd tot tyd tot uitbarsting. Bid asb. vir beheerstheid vir die plaaslike bevolking, asook wysheid vir die owerhede.

 

 

1 November 2020

09:00 – Erediens
Tema: U sal ’n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie, o God
Gelei deur dr Jannie Theron
Skriflesing: Psalm 51

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

Aktiwiteite

 • Kerkraadsvergadering Sondag 8 November 2020 om 10:30 in die konsistorie
 • Stilword-middag Vrydag 13 November 2020 om 14:15 word gelei deur Ansie Gous in die konsistorie.

 

Ons samel geld in vir die Abraham Kriel Bambanani sateliethuis in ons gemeente. Kom ontspan saam met ons en dat die Charl du Plessis Trio ons ore streel met mooi klanke uit die Steinway klavier in die akoestiek van die Aan-die Berg gemeente. Wees egter vinnig, slegs 250 kaartjies beskikbaar!

Volg die skakel hieroder om jou kaartjies te bespreek:

Oktober 2020

25 Oktober 2020

09:00 – Nagmaal
Tema:  ’n Jubellied oor God ons Skepper 
Gelei deur dr Jurie Schoeman
Skriflesing: Psalm 103

Lief en Leed 
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers 
 • Geluk aan Henk en Elbie Fourie wat tweeling kleindogters ryker geword het

18 Oktober 2020

09:00 – Erediens 
Tema:  ’n Pragtige deel is vir my afgemeet 
Gelei deur dr Jannie Theron
Skriflesing: Psalm 16, 131

Lief en Leed 
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers 
 • Tannie Joan du Plessis oorlede

11 Oktober 2020

09:00 – Erediens
Tema: Gelukkige verantwoordelikheid 
Gelei deur Brits Janse van Rensburg
Skriflesing: Psalm 8

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers is ernstig siek
Aktiwiteite
Ekobediening – Aan-die-Bergers versorg weer ons omgewing!
Saterdag 17 Oktober 8h00-9h00 – 3de Saterdag inisiatief.
Ons tel rommel op, trek onkruid uit en hou ons omgewing mooi. 
Bring ‘n vriend,’ n graaf, tuinhandskoene en ‘n hoed.   
ALMAL WELKOM! Kom wees deel en doen produktiewe oefening saam met ‘n maat.
Onmoet by Lawleylaan-hek. Kontak Liezl – 083 260 7139
Visie: Die mooiste, volhoubaarste kerktuin in Afrika!
 

4 Oktober 2020

09:00 – Erediens
Tema: Geluk is… om vir God te kies
Gelei deur dr Jannie Theron
Skriflesing: Psalm 1

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers is ernstig siek
 • Serah Uys se seun is oorlede. Ons bid om vertroosting

Nuus van Lilian Hurter uit die Comores:

Lofprysing:

 • Lofprysing vir ‘n goed funksionerende selgroep in ‘n dorp in die noorde van die eiland, die gevolg van ‘n evangelisasieveldtog daar laat verlede jaar. Vyf plaaslike gelowiges in hierdie groep volg tans ‘n kursus met Pastoor Barnabé ter voorbereiding op doop.
 • Die proeflees van die hersiene NT maak steeds goeie vordering. ‘n Voordeel daaraan om dit op die eiland te doen, is dat moedertaalsprekers beskikbaar is om insette te lewer wanneer nodig.
 • Vir Dachari se beskikbaarheid as ‘n verwysingspersoon. Hy kom gereeld Saterdagoggende ten spyte van sy vol program. As een van die eerste plaaslike bekeerlinge, word sy menings en insigte deur almal gerespekteer.
 • Lofprysing ook vir die belangrike bydraes van persone wat in die agtergrond werk om hierdie projek tot voltooiing te bring. Bid vir die bladsetters asook die koördinator, wat ook verantwoordelik daarvoor is om 50% van die druk- en vervoerkostes in te samel.

Gebedsversoeke:

Die onsekerheid omtrent my terugkeer na SA duur voort. Verwagtinge na die nuus dat SA se internasionale grense op 1 Oktober heropen word, het in teleurstelling verander toe ek die lugdiensmaatskappy kontak. Wat hulle betref het niks verander nie en dit is steeds onmoontlik om ‘n plekbespreking te doen. ‘n Bykomende moontlike komplikasie wat vlugte betref is dat Reunion, waar ek ‘n nag moet oorbly vir ‘n aansluitingsvlug na SA, pas rooi geklassifiseer is omdat die virus tans baie aktief is daar.

 • Bid asb. weereens omtrent die afhandeling van my persoonlike sake. Ek het nooit gedink dat die stop van motorversekering en internet so ‘n uitdaging kon word nie!
 • Bid ook aangaande my oppakkery te midde van al die onsekerheid. Ek probeer om so min as moontlik uit te pak, maar terselfdertyd het ek items nodig vir my daaglikse lewe en werk. Bid dat ek genoeg waarskuwing aan die einde gegee sal word om te herpak en ekstra bagasie by die lugvragafdeling te kry.
 • Die watersituasie op die eiland is weereens ‘n rede tot kommer. Ons het reeds waterbeperkings, terwyl dit nog tenminste twee maande is voor die begin van die reënseisoen. Bid asb. vir vroeë reën, gevolg deur ‘n goeie reënseisoen.

September 2020

30 September 2020

Skrywe aan ons gemeente: Eredienste in ons Kerkgebou en ons jaarlikse Aan-die-Berg fees

27 September 2020

Vanoggend is daar twee sake wat ek onder julle aandag wil bring:

Ons eerste saak:

Die eerste saak is goeie nuus. Met die inperking wat nou in vlak 1 is, kan ons weer eredienste in die kerkgebou hou. Ons gaan daarmee begin op Sondag 11, Oktober. Ons nooi julle almal uit daarna. 

Natuurlik moet ons aan ’n klompie maatreëls nakom. 

Elke Sondag moet almal steeds maskers dra, sosiale distansiering toepas, almal se temperatuur moet gemeet word, almal se hand moet gesaniteer word en ’n bywoningsregister moet voltooi word. 

Uiteraard gaan dit ’n rukkie neem om af te handel en daarom vra ons dat julle so rukkie vroeër kom. Ons werk aan ’n toepassing op die selfoon, met ander woorde ’n app, om die proses te vergemaklik. Indien jy nie so baie van toepassings hou nie, sal daar ’n vorm wees wat jy voor die diens by die huis kan invul.

Ons besef ook dat daar lidmate is vir wie die gesamentlike erediens ’n risiko gaan inhou en daarom sal ons steeds die erediens elke Sondag oggend op Youtube beskikbaar stel. Indien jy nie gemaklik is om nou al die erediens by te woon nie, kan jy dit steeds daar volg. 

Ons tweede saak:

Die tweede saak is ons jaarlikse Aan-die-Berg fees wat ons in Oktober vier. 

Dit is ’n dankfees met die hoogtepunt ons Nagmaal op 25 Oktober. Die Aan-die-Berg fees is ook ’n dankofferinsameling. 

Julle sal eersdaags ’n skrywe ontvang met die tersaaklike inligting. 

Ons sal die skrywe ook in die Bergnuus plaas om seker te maak almal kry dit in die hande. 

As jy nie in die volgende week so ’n skrywe ontvang het nie, kontak gerus vir Hannie. 

Ons vra jou geduld as jy dit in die volgende maand meer as een keer onder oë kry.