Oktober 2020

25 Oktober 2020

09:00 – Nagmaal
Tema:  ’n Jubellied oor God ons Skepper 
Gelei deur dr Jurie Schoeman
Skriflesing: Psalm 103

Lief en Leed 
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers 
 • Geluk aan Henk en Elbie Fourie wat tweeling kleindogters ryker geword het

18 Oktober 2020

09:00 – Erediens 
Tema:  ’n Pragtige deel is vir my afgemeet 
Gelei deur dr Jannie Theron
Skriflesing: Psalm 16, 131

Lief en Leed 
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers 
 • Tannie Joan du Plessis oorlede

11 Oktober 2020

09:00 – Erediens
Tema: Gelukkige verantwoordelikheid 
Gelei deur Brits Janse van Rensburg
Skriflesing: Psalm 8

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers is ernstig siek
Aktiwiteite
Ekobediening – Aan-die-Bergers versorg weer ons omgewing!
Saterdag 17 Oktober 8h00-9h00 – 3de Saterdag inisiatief.
Ons tel rommel op, trek onkruid uit en hou ons omgewing mooi. 
Bring ‘n vriend,’ n graaf, tuinhandskoene en ‘n hoed.   
ALMAL WELKOM! Kom wees deel en doen produktiewe oefening saam met ‘n maat.
Onmoet by Lawleylaan-hek. Kontak Liezl – 083 260 7139
Visie: Die mooiste, volhoubaarste kerktuin in Afrika!
 

4 Oktober 2020

09:00 – Erediens
Tema: Geluk is… om vir God te kies
Gelei deur dr Jannie Theron
Skriflesing: Psalm 1

Lief en Leed
Ons gebede en gedagtes gaan uit na almal wat nood het van watter aard ookal…

 • Hannes Olckers is ernstig siek
 • Serah Uys se seun is oorlede. Ons bid om vertroosting

Nuus van Lilian Hurter uit die Comores:

Lofprysing:

 • Lofprysing vir ‘n goed funksionerende selgroep in ‘n dorp in die noorde van die eiland, die gevolg van ‘n evangelisasieveldtog daar laat verlede jaar. Vyf plaaslike gelowiges in hierdie groep volg tans ‘n kursus met Pastoor Barnabé ter voorbereiding op doop.
 • Die proeflees van die hersiene NT maak steeds goeie vordering. ‘n Voordeel daaraan om dit op die eiland te doen, is dat moedertaalsprekers beskikbaar is om insette te lewer wanneer nodig.
 • Vir Dachari se beskikbaarheid as ‘n verwysingspersoon. Hy kom gereeld Saterdagoggende ten spyte van sy vol program. As een van die eerste plaaslike bekeerlinge, word sy menings en insigte deur almal gerespekteer.
 • Lofprysing ook vir die belangrike bydraes van persone wat in die agtergrond werk om hierdie projek tot voltooiing te bring. Bid vir die bladsetters asook die koördinator, wat ook verantwoordelik daarvoor is om 50% van die druk- en vervoerkostes in te samel.

Gebedsversoeke:

Die onsekerheid omtrent my terugkeer na SA duur voort. Verwagtinge na die nuus dat SA se internasionale grense op 1 Oktober heropen word, het in teleurstelling verander toe ek die lugdiensmaatskappy kontak. Wat hulle betref het niks verander nie en dit is steeds onmoontlik om ‘n plekbespreking te doen. ‘n Bykomende moontlike komplikasie wat vlugte betref is dat Reunion, waar ek ‘n nag moet oorbly vir ‘n aansluitingsvlug na SA, pas rooi geklassifiseer is omdat die virus tans baie aktief is daar.

 • Bid asb. weereens omtrent die afhandeling van my persoonlike sake. Ek het nooit gedink dat die stop van motorversekering en internet so ‘n uitdaging kon word nie!
 • Bid ook aangaande my oppakkery te midde van al die onsekerheid. Ek probeer om so min as moontlik uit te pak, maar terselfdertyd het ek items nodig vir my daaglikse lewe en werk. Bid dat ek genoeg waarskuwing aan die einde gegee sal word om te herpak en ekstra bagasie by die lugvragafdeling te kry.
 • Die watersituasie op die eiland is weereens ‘n rede tot kommer. Ons het reeds waterbeperkings, terwyl dit nog tenminste twee maande is voor die begin van die reënseisoen. Bid asb. vir vroeë reën, gevolg deur ‘n goeie reënseisoen.

September 2020

30 September 2020

Skrywe aan ons gemeente: Eredienste in ons Kerkgebou en ons jaarlikse Aan-die-Berg fees

27 September 2020

Vanoggend is daar twee sake wat ek onder julle aandag wil bring:

Ons eerste saak:

Die eerste saak is goeie nuus. Met die inperking wat nou in vlak 1 is, kan ons weer eredienste in die kerkgebou hou. Ons gaan daarmee begin op Sondag 11, Oktober. Ons nooi julle almal uit daarna. 

Natuurlik moet ons aan ’n klompie maatreëls nakom. 

Elke Sondag moet almal steeds maskers dra, sosiale distansiering toepas, almal se temperatuur moet gemeet word, almal se hand moet gesaniteer word en ’n bywoningsregister moet voltooi word. 

Uiteraard gaan dit ’n rukkie neem om af te handel en daarom vra ons dat julle so rukkie vroeër kom. Ons werk aan ’n toepassing op die selfoon, met ander woorde ’n app, om die proses te vergemaklik. Indien jy nie so baie van toepassings hou nie, sal daar ’n vorm wees wat jy voor die diens by die huis kan invul.

Ons besef ook dat daar lidmate is vir wie die gesamentlike erediens ’n risiko gaan inhou en daarom sal ons steeds die erediens elke Sondag oggend op Youtube beskikbaar stel. Indien jy nie gemaklik is om nou al die erediens by te woon nie, kan jy dit steeds daar volg. 

Ons tweede saak:

Die tweede saak is ons jaarlikse Aan-die-Berg fees wat ons in Oktober vier. 

Dit is ’n dankfees met die hoogtepunt ons Nagmaal op 25 Oktober. Die Aan-die-Berg fees is ook ’n dankofferinsameling. 

Julle sal eersdaags ’n skrywe ontvang met die tersaaklike inligting. 

Ons sal die skrywe ook in die Bergnuus plaas om seker te maak almal kry dit in die hande. 

As jy nie in die volgende week so ’n skrywe ontvang het nie, kontak gerus vir Hannie. 

Ons vra jou geduld as jy dit in die volgende maand meer as een keer onder oë kry.