BELANGEGROEPE

Ella Parsons

Sameroeper

Selgroepe

Seniorbediening

Eko-bediening

Selgroepe

Sameroeper: Ella Parsons

Aan-die-Berg Gemeente het tans sowat agt selgroepe. Tydens die inperkings-periode ondersoek ons tans alternatiewe modelle vir selgroepe. Die baie aanlyn platforms bied oorvloed geleenthede en die model waarna ons kyk gaan poog om mense vir sowat 60 minute interaktief te betrek by twee beginsels – ‘Skrifstudie’ en ‘Geloofsgewoontes’ . Die Bybel bly vir ons saamgevat in hierdie woorde: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad – Psalm 119:105.

Vir meer inligting kontak die kerkkantoor of Helmut Carow by 082 789 6983. Ons wil baie graag hierdie bediening ’n sterk fokus in die gemeente hou.

Seniorbediening

Sameroeper: Vakant

Ons aksie vir hierdie lidmate speel elke laaste Vrydag van die maand af in die kerksaal.

’n Propvol program met lekker musiek, aktuele besprekings en lekker eetgoed bly iets om na uit te sien. Vergaderings begin om 10:30 en duur gewoonlik so net kort van twee ure.

Jy hoef nie 60+; 70+ of 80+ te wees om by te woon nie, enigeen is welkom by hierdie gesellige geleentheid. Met Covid19 se bedreiging kom ons seniors nie op die oomblik bymekaar nie, ons is baie onseker hoe om hierdie lidmate tans te bedien en steun baie swaar op telefoon kontak.

Skakel die kerkkantoor vir meer info

Eko-bediening

Sameroeper: Liesl Gouws

Die diensgroep se oogmerk is om groter bewustheid te skep oor kwessies rakende die omgewing en spesifiek om die volgende uit te leef en te propageer:

BERGDIENS

Roelien van den Berg

Sameroeper

Die Bergdiens bedieningsgroep het ‘n diensfokus na binne die gemeente.

Die diensgroep se aktiwiteite sluit in die omsien van al die elemente rondom eredienste (blomme, verwelkoming en die bediening van tee en koffie ná die diens asook spesiale geleenthede, besoekers, en optredes van die ADB Koor) asook gemeente funksies (onder meer die jaarlikse Basaar, Koorfees, en Dankseggingsfees).

BERSORG

Thérèse de Frey

Sameroeper

Christ has no body but yours, no hands, no feet on earth but yours.
Yours are the eyes with which he looks compassion on this world.
Yours are the feet with which he walks to do good.
Yours are the hands with which he blesses all the world.
Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are his body.
Christ has no body now on earth but yours.

- Teresa v Avila (1515-1582)

Hierdie bekende woorde van vier eeue gelede is die basis waarop sorg en barmhartigheid vanuit die gemeente moet vloei.

Weeklikse deurkollekte-bydraes is ten bate van die volgende projekte

Kontakpersone:

FINANSIES

Johann Müller

Sameroeper

EIENDOMME

Gerhard Moolman

Sameroeper

JEUG

Angie

Sameroeper

KOMMUNIKASIE

Johandie Slabbert

Sameroeper

ADB Jeug

Aan-die-Berg Jeug is nie net vir kinders nie. Dit is vir almal wat voel hulle is nog jonk aan die binnekant. Alle kinders en vrywilligers is hier welkom. Ons hoop vir die Jeug is om saam met hulle ‘n op reis te gaan, waarheen weet niemand nie, solank ons opsoek bly na God se wil. Die Aan-die-Berg Jeug bedienings bestaan uit vier groepe:

  • Jong groep: Voorskool tot Gr 3
  • Middel groep: Gr 4 tot 6
  • Senior groep: Gr 7 tot 9
  • Belydenis groep: Gr 10 tot 12

Vir meer inligting skakel asb die Kerkkantoor of epos Angie op angie@aandieberg.co.za

MISSIONAAL

Louis Fick

Sameroeper

Jesus se laaste opdrag aan Sy volgelinge was om alle mense Sy dissipels te maak (Matt 28:18-20)

Hierdie opdrag, om die evangelie van verlossing en genade uit te dra, ken geen beperkings nie, die wye wêreld is die horison. Dit impliseer tog dat ons in die onmiddellike omgewing begin, maar ook daarna streef om onselfsugtig alle grense oor te steek, soos Hy alle grense oorgesteek het. In die proses moet elke faset van menswees aangeraak word; armoede, ongerief, pyn en lyding en moet hoop bedien word in Sy Naam en deur die krag van Sy Gees. Diep bewus van ons eie onvermoë pak ons hierdie opdrag met waagmoed aan.