BELANGEGROEPE

Helmut Carow

Sameroeper

Huiskerke

Selgroepe

Seniorbediening

Eko-bediening

Huiskerke

Sameroeper: Helmut Carow

Groepe kom een keer per maand bymekaar. Vooraf saamgestelde gedeeltes uit die Bybel word as opdrag gegee om te lees (huiswerk, sommer as deel van jou stiltetyd). Jy maak aantekeninge van dinge wat jou opval: opdragte, uitdagings, bemoediging en insig (en meer…). 

Die groep se byeenkoms word dan gebruik om die gedeeltes te bespreek en die waarde wat dit vir elkeen ontsluit het, te deel. 

Selgroepe

Sameroeper: Helmut Carow

Aan-die-Berg Gemeente het tans sowat agt selgroepe. Tydens die inperkings-periode ondersoek ons tans alternatiewe modelle vir selgroepe. Die baie aanlyn platforms bied oorvloed geleenthede en die model waarna ons kyk gaan poog om mense vir sowat 60 minute interaktief te betrek by twee beginsels – ‘Skrifstudie’ en ‘Geloofsgewoontes’ . Die Bybel bly vir ons saamgevat in hierdie woorde: U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad – Psalm 119:105.

Vir meer inligting kontak die kerkkantoor of Helmut Carow by 082 789 6983. Ons wil baie graag hierdie bediening ’n sterk fokus in die gemeente hou.

Seniorbediening

Sameroeper: Dr Jannie Theron

Ons aksie vir hierdie lidmate speel elke laaste Vrydag van die maand af in die kerksaal.

’n Propvol program met lekker musiek, aktuele besprekings en lekker eetgoed bly iets om na uit te sien. Vergaderings begin om 10:30 en duur gewoonlik so net kort van twee ure.

Jy hoef nie 60+; 70+ of 80+ te wees om by te woon nie, enigeen is welkom by hierdie gesellige geleentheid. Met Covid19 se bedreiging kom ons seniors nie op die oomblik bymekaar nie, ons is baie onseker hoe om hierdie lidmate tans te bedien en steun baie swaar op telefoon kontak.

Praat gerus met dr Jannie Theron vir meer info (082 771 2036)

Eko-bediening

Sameroeper: Tom Kok

Die diensgroep se oogmerk is om groter bewustheid te skep oor kwessies rakende die omgewing en spesifiek om die volgende uit te leef en te propageer:

 • Refuse: Weier die enkelgebruik van plastiekprodukte soos inkopiesakke en koeldrankstrooitjies
 • Reduce: Verminder die gebruik van skaars hulpbronne soos water en elektrisiteit
 • Re-use: Weergebruik van glas, papier, plastiese bottels en plastiese proppe asook broodknippies
 • Recycle: Verdeel glas, plastiese produkte, blikke, papier, kombuisafval en skadelike items soos batterye en plaas in aparte houers vir verwydering.

BERGDIENS

Henco Janse van Rensburg

Sameroeper

Die Bergdiens bedieningsgroep het ‘n diensfokus na binne die gemeente.

Die diensgroep se aktiwiteite sluit in die omsien van al die elemente rondom eredienste (blomme, verwelkoming en die bediening van tee en koffie ná die diens asook spesiale geleenthede, besoekers, en optredes van die ADB Koor) asook gemeente funksies (onder meer die jaarlikse Basaar, Koorfees, en Dankseggingsfees).

BERSORG

Thérèse de Frey

Sameroeper

Christ has no body but yours, no hands, no feet on earth but yours.
Yours are the eyes with which he looks compassion on this world.
Yours are the feet with which he walks to do good.
Yours are the hands with which he blesses all the world.
Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are his body.
Christ has no body now on earth but yours.

- Teresa v Avila (1515-1582)

Hierdie bekende woorde van vier eeue gelede is die basis waarop sorg en barmhartigheid vanuit die gemeente moet vloei.

Weeklikse deurkollekte-bydraes is ten bate van die volgende projekte

Kontakpersone:

 • MES: Thérèse de Frey | 083 291 4486
 • Tshepo: Elbert de Kock | 083 253 9642
 • Claremont: Loïse de Kock | 083 264 5687
 • Huis Aasvoëlkop: Loïse de Kock | 083 264 5687
 • Ry-Ma-In: Hester Steynberg | 083 096
 • MES (www.mes.org.za) Opheffingsprogram in die middestad waar haweloses bemagtig word om betekenisvolle lewens te lei. Programme gerig op kleuterskole in Hillbrow, ‘n na-skool sorgsentrum en entrepreneur-opleiding vir volwassenes.
 • Tshepo (www.tshepo.org.za) Gemeenskapsontwikkeligsprojek in ons omgewing gestig deur die Linden Fraternal kerke. Werksverskaffing en na-skoolsorgsentrum gerig op inwoners van Windsor. Die Sizanani – tonnel projek verskag organiese groente met werkverskaffing en opleiding aan werkloses.
 • Claremont – voedingsprojekte : verskeie voedingskemas word ondersteun, o.a. kos aan twee laerskole, maandelikse kospakkies aan bejaardes en bydraes tot verskeie sopkombuise.
 • Huis Aasvoëlkop: Abraham Kriel Bambanani se satelliethuis vir dogters waar tien hoërskool dogters saam met ‘n huisma en pa woon. Die huisonderhoud word sentraal vanaf Abraham Kriel ondersteun, maar alle skool en na-skoolse benodigdhede asook persoonlike items word duer die gemeente verskaf.
 • Ry-Ma-In Selfsorgsentrum waar kwadruplegiese inwoners selfonderhoudend woon. Fondsinsameling geskied deur ‘n Ry-Ma-In winkel waar 2e handse huishoudelike items verkoop word.

FINANSIES

Johann Müller

Sameroeper

EIENDOMME

Mario Nortjé

Sameroeper

JEUG

Lucy Montague

Sameroeper

KOMMUNIKASIE

Lara Theron

Sameroeper

ADB Jeug

Aan-die-Berg Jeug is nie net vir kinders nie. Dit is vir almal wat voel hulle is nog jonk aan die binnekant. Alle kinders en vrywilligers is hier welkom. Ons hoop vir die Jeug is om saam met hulle ‘n op reis te gaan, waarheen weet niemand nie, solank ons opsoek bly na God se wil. Die Aan-die-Berg Jeug bedienings bestaan uit vier groepe:

 • Jong groep: Voorskool tot Gr 3
 • Middel groep: Gr 4 tot 6
 • Senior groep: Gr 7 tot 9
 • Belydenis groep: Gr 10 tot 12

Vir meer inligting skakel asb die Kerkkantoor of epos Brits Janse van Rensburg by brits@aandieberg.co.za

MISSIONAAL

Louis Fick

Sameroeper

Jesus se laaste opdrag aan Sy volgelinge was om alle mense Sy dissipels te maak (Matt 28:18-20)

Hierdie opdrag, om die evangelie van verlossing en genade uit te dra, ken geen beperkings nie, die wye wêreld is die horison. Dit impliseer tog dat ons in die onmiddellike omgewing begin, maar ook daarna streef om onselfsugtig alle grense oor te steek, soos Hy alle grense oorgesteek het. In die proses moet elke faset van menswees aangeraak word; armoede, ongerief, pyn en lyding en moet hoop bedien word in Sy Naam en deur die krag van Sy Gees. Diep bewus van ons eie onvermoë pak ons hierdie opdrag met waagmoed aan.