GESKIEDENIS

Aan-die-Berg Gemeente het op 1 Julie 2018 sy ontstaan gehad ná die samesmelting van die NG Gemeentes Linden en Aasvoëlkop.

Albei gemeentes het ‘n lang en luisterryke geskiedenis.

NG Kerk Linden is op 8 Oktober 1936 gestig, en die NG Kerk Aasvoëlkop, ‘n dogtergemeente van NGK Linden, het op 10 Junie 1959 tot stand gekom.

Die NG Gemeente Linden het in 1936 van die gemeente Waterval afgestig. Dit was ’n reuse-gebied in die noordweste van Johannesburg en het veral ook die aangrensende buitestedelike en plattelandse gebied bedien.

In die vier wyke is om die beurt elke Sondagmiddag om 15:00 ’n buitediens gehou. Dit was: Linden, Fontainebleau, Fairland en Ferndale.

Op 8 Oktober 1936 het die gemeente amptelik van Johannesburg afgestig. Ds CA van der Merwe van Waterval het die eerste preek behartig en het uitgehelp tot ds DFB de Beer van La Rochelle in 1937 na Linden beroep is.

Verskeie dogtergemeentes is oor die jare uit Linden gestig:

Die NG Gemeente Aasvoëlkop het sy naam ontleen aan Aasvoëlkop, die 1 787 m hoë koppie waarop die Northcliff-watertoring gebou is. Die gemeente se eerste leraar was ds. Beyers Naudé, wat as gevolg toenemende druk en kritiek vanweë sy anti-apartheidsuitsprake in Oktober 1963 uit die bediening bedank het.

Op 1 Julie 2018 het die Linden en Aasvoëlkop gemeentes saamgesmelt om Aan-die-Berg Gemeente te vorm. Die nuwe gemeente is gesetel in die ou Aasvoëlkop-kampus te Lawley Rylaan in Northcliff.

LERAARS

Dr Jurie Schoeman

Brits Janse van Rensburg (Jeug)

KERKRAAD

Ouderlingegroep

Danie Weideman (Voorsitter)

Hannie Harmse (Gemeentebestuurder)

Die rol van die Ouderlingegroep.

Die Ouderlingegroep, bestaande uit ons twee leraars en drie ouderlinge, vorm die leierskorps van die gemeente.

As sulks word die ”Wat doen ons?” van Aan-die-Berg Gemeente gerig deur:
Die Ouderlingegroep se bedieningsaksies sluit in:

Kerkraad

Bedieningsgroepe

Helmut Carow – Belangegroepe

Henco Janse van Rensburg – Bergdiens

Johann Müller – Finansies

Lara Theron – Kommunikasie

Louis Fick – Missionaal

Lucy Montague – Jeug

Mario Nortjé – Eiendomme

Thérèse de Frey – Bergsorg